photo (1)

 

Portret

Ovo je vrsta fotografije koju treba da ima svaki glumac koji želi da bude ozbiljno shvaćen na kastingu.

Portret podrazumeva verno prikazan izgled glumca u najboljem svetlu.

[read more...]