SAV TAJ GLUMAC

Poziva sve zainteresovane, da se prijave na prvi krug kastinga za nadolazeći projekat:

LICK THE FROG

koji će se održati:

-u septembru 2018. na ostrvima šibenskog arhipelaga i u Šibeniku
-u maju 2019. u Boki kotorskoj i u Kotoru

Ovaj poziv otvoren je za sve umetnike koji se profesionalno bave performansom i svojim istraživačkim radom doprinose njegovom razvoju, avanturističkog su duha, ne pate od morske bolesti i željni su stvaralaštva u prirodnom okruženju.
Ideja projekta je da, kroz stvaranje performansa, ujedini umetnike iz regiona, stasale na istim vrednostima, čije je međusobna saradnja relativno skromna.
Oni imaju za cilj da, organizvoani u nekoliko timova,a u periodu od šest dana, uz podršku supervizora, proizvedu performanse, koji će biti prikazani pred publikom.
Naša ideja je:
-da čoveka umetnika smestimo u prirodno okruženje, odakle je originalno i potekao i sa kojim se, kao njegov sastavni i neodvojivi deo, paralelno i razvijao;
-da u jedinstvu sa iskonskim, istinitim i autohtonim, čiji je neraskidivi deo, stvara specifična, originala, organska , autentična dela. Zanima nas čovek - umetnik, koji u sprezi sa prirodom- umetnikom stvara i osvešćuje se na temu bogatstva prirodnih resursa kao kolevke stvaralaštva i inspiracije za kreiranje;
-da se upoznamo sa kulturnim i istorijskim nasleđem lokaliteta na kojem stvaramo, koje je takođe rezultat prirodnih i klimatskih okolnosti (spužvarstvo, koraljarstvo ,muzika, folklor) , kao i sa lokalnom kuhinjom koja bi bila deo gastro ponude učesnicima festival.
Važno nam je da učesnike festivala upoznamo sa kulturnim nasleđem podneblja na kojem stvaraju, ne samo u svrhu proširivanja vidika, već i zarad dubljeg povezivanja sa lokacijom svoje kreacije.
Kako bismo umetnike što više izolovali od aktuelnih društvenih i političkih uticaja, te ih za ovaj kratki period barem malo očistili ogromne količine impresija i informacija iz ovih oblasti, a omogućili im zdrav i neometen protok prirodne i iskonske energije i inspiracije, odlučili smo da najveći deo događanja projekta smestimo na slabo naseljena, ili gotovo potpuno nenaseljena ostrva.

Cilj samih performansa koje će učesnici kreirati tokom festivala jeste uvođenje takozvane devising metode u tokove regionalnog stvaralaštva. Devising metoda kroz kolaborativan stvaralački rad, eksperimentalnim i istraživačkim procesima, dovodi do finalnog i logički smislenog rezultata.
Želja nam je i da utvrdimo kakve će kreativne rezultate ostvariti umetnici iz različitih stvaralačkih oblasti, koji se prvi put sreću i sarađuju u izolovanom prirodnom okruženju, rasterećeni uticaja svakodnevice i dnevnih briga.

ZA PRVI KRUG KASTINGA POTREBNO JE POSLATI:

na e-mail: aleksandra@savtajglumac.rs
subject: LICK THE FROG

- CV
- par novijih fotografija;
- showreel ili prigodan video materijal koji najbolje opisuje dosadašnji rad do 3min
- zašto sebe vidim u ovom projektu?
- kako sebe vidim u ovom projektu?

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=86IdWhc_AaA&t=51s

.

0 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *